Välkommen till Equmeniakyrkan Vasa!Länk till Hela kalendern

Vi har en vision

Vi vill lära känna Jesus Kristus, tro på honom, leva som hans lärjungar och inbjuda alla att dela hans gemenskap.
Scrolla vidare för att läsa om varför Rudy, Priscilla och Elisabeth är med i församlingen.
Vi tror

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

  • läser vi den apostoliska trosbekännelsen

  • vår tro på en allsmäktig Gud

  • Vasakyrkans pastorer, förtroendevalda eller församlingsmedlemmar vad trosbekännelsen betyder för dem.

Varför är du med i Vasakyrkan?