Gudstjänst med nattvard

Gud – Fader, Son och Ande
5 Mos. 6:4–9, Apg. 2:24–35, Matt. 11:25–27

Anmälan till: martin.linde@hotmail.com eller tfn: 070 26 10 423, senast fredag 14.00
Basgrupp.