Gudstjänst med nattvard

Vårt dop
Hes. 36:25–28, Rom. 6:3–11, Joh. 3:1–8

Anmälan till: martin.linde@hotmail.com eller tfn: 070 26 10 423, senast fredag 14.00
Basgrupp.