Gudstjänst med nattvard

Bönen
1 Mos. 18:26–32, Ef. 3:14–21, Luk. 18:1–8

Anmälan till: martin.linde@hotmail.com eller tfn: 070 26 10 423, senast fredag 14.00
Basgrupp.