Gudstjänst med nattvard

Hjälparen kommer
Sak. 14:6–9, Rom. 8:16–18, Joh. 15:26–16:4

Anmälan till: martin.linde@hotmail.com eller tfn: 070 26 10 423, senast fredag 14.00
Basgrupp.