Gudstjänst med nattvard

Den Helige Ande
1 Mos. 11:1-9, Apg. 2:1-11, Joh. 14:25-29

Anmälan till: martin.linde@hotmail.com eller tfn: 070 26 10 423, senast fredag 14.00
Basgrupp.