23 april, 2018

Årsplanering

Årsplaneringen 2020

Styrelsemöten
– Tisdag 17/3
– Tisdag 14/4
– Tisdag 19/5
– Tisdag 9/6

Regionträff inför Kyrkokonferensen
? 18:30 Ansgarskyrkan Västerås

Equmeniakyrkan i Sveriges Kyrkokonferens
Fredag-söndag 18-20 september i Malmö

Med reservation för ändringar av datum.