23 april, 2018

Årsplanering

Årsplaneringen 2021

= = = = = = =

Styrelsemöten 24/8, 14/9, 12/10, 9/11, 7/12

Digital kyrkokonferens 19-26 september

= = = = = = =

Med reservation för ändringar av datum.