23 april, 2018

Årsplanering

Årsplaneringen 2019

Styrelsemöte tisdag 26/2
Extra styrelsemöte onsdag 27/2 19.30
Styrelsemöte tisdag 26/3
Styrelsekväll söndag 31/3 17-20
Styrelsemöte tisdag 23/4
Gemenskapsdag lördag 27/4
Församlingsmöte söndag 28/4.
Styrelsemöte tisdag 21/5
Kyrkokonferens 29/5-2/6
Styrelsemöte tisdag 11/6.
Uskavi 10-11/8
Styrelsemöte tisdag 20/8
Samlingshelg 31/8-1/9
Styrelsemöte tisdag 24/9

Med reservation för ändringar av datum.