23 april, 2018

Årsplanering

Församlingens Årsmöte:
10/2

Regionens Närområdesträff, Norra länet:
28/2

Styrelsemöten:
27/3, 14/4, 24/4, 16/5, 12/6, 22/8, 18/9, 24/10, 20/11, 11/12

Församlingsmöten:
5/5 (Vid Gemenskapsdagen), 2/9, 25/11

Gemenskapsdagar:
5/5, 1/9

Regional träff inför Kyrkokonferensen:
23/4 (Karlstad)

Kyrkokonferensen:
10-12/5 (Gävle)

Uskavihelg:
11-12/8

Regionfesten:
13/10 (Karlskoga)

Församlingens Julfest:
16/12

Övrigt:
Drömmar och Visioner 11/10 – 13/10

Med reservation för ändringar av datum.