23 april, 2018

Årsplanering

Årsplaneringen hösten 2020

Församlingsmöte söndag 15/11 efter gudstjänsten

Styrelsemöten, tisdagar 18:15:
18/8
15/9
13/10
10/11
8/12

Med reservation för ändringar av datum.