23 april, 2018

Årsplanering 2022

Styrelsemöten: torsdag 20/9 18:00, tisdag 18/10 18:00, tisdag 15/11 18:00, tisdag 13/12 18:00.

Församlingsmöte: 11/9, 20/11 efter gudstjänsten.

Regionsansvarig: 12/11

Samlingshelg i församlingen 3-4/9

= = = = = = =

Med reservation för ändringar av datum.