23 april, 2018

Årsplanering 2022

Styrelsemöten 5/4, 3/5, 7/6

Församlingsmöte 10/4 & 22/5, efter gudstjänsten.

Gemenskapshelg på Uskavi 13-14/8

Samlingshelg i församlingen 3-4/9

Kyrkokonferens i Vårgårda 12-14/8

Kärlek t Örebro inställd

= = = = = = =

Med reservation för ändringar av datum.