6 september, 2016

Bön i fokus

Vi vill vara en bedjande församling

Torsdagar 10-10:30 samlas vi i kapellet. Vi läser kommande söndags texter och ber.

Torsdagar 11-11:30 spelar Jan Kenneth Rönning på flygeln i kyrksalen. Musikstunden är en tid av bön. Möjlighet finns för personlig förbön.

Torsdagar 18.30 kommer vi att samlas i hemmen varannan torsdag (jämna veckor) och i kyrkan för en kvällsandakt med bön och nattvard ojämna veckor.

Fredag kl 16-17 ber vi i samtalsrummet.

Söndagar kl 10 ber vi för oss, världen och gudstjänsten i kyrkans andaktsrum.

Söndagarnas gudstjänster börjar kl 11. Möjlighet till personlig förbön erbjuds varje söndag. Du kan också tända ljus i bön eller formulera ditt böneämne på ett papper.

Du kan också kontakta våra pastorer om du vill att vi ska be för dig eller någon/något du vill lägga fram inför Gud i bön.