26 augusti, 2017

Tro och liv

Under våren 2019 fortsätter vi med Markusevangeliet:
Vad står det skrivet?
Vad betyder det för mig idag?

Vill du vara med? Välkommen!
Vi kommunicerar på svenska och engelska.

= = = = = = =

Onsdagar
18.30-19.30
Varje onsdag. Vårterminens samlingar börjar 9/1 2019

= = = = = = =

Liv i tro

Vem kan vara med?

Alla som är intresserade av Jesus och hans liv är välkomna.
Under 2018 möttes människor med olika bakgrund och vi tror att många vill fortsätta och kanske nya komma till.
Några av oss har en tro på Jesus sedan tidigare, men en fördjupning behövs alltid. Vad innebär det att vara kristen idag? Hur påverkar det mitt liv?
Andra har inte mött Jesus tidigare, har inte fått lära sig vem han är och vad han vill.
Vi inbjuder till en gemenskap kring Jesus och Bibeln. Gemenskapen är viktig och respekten för varandra. Och glädjen att mötas, människor med olika bakgrund.

Hur går det till?

Vi börjar med enkelt fika. Sen läser vi ur Markusevangeliet, både på svenska och på engelska.
Vi får texten förklarad för oss med hjälp av Tom Wrights bok Markusevangeliet för alla.
Markus säger: ” Begrunda Jesu historia, betrakta hans liv, och lär dig att se och höra den himmelska synen och den himmelska rösten däri. Lär dig att höra dessa ord som riktade till dig. Låt dem förvandla dig, forma dig, göra dig till en ny människa, till den som Gud vill att du ska vara.”