26 augusti, 2017

Alpha!

Alpha online pågår!

= = = = = = =

På grund av coronapandemin har vi fått stoppa vår Alphakurs två gånger. Nu har vi återstartat Online. Om du är intresserad av en kommande Alphakurs kontakta Elisabeth Esbjörner, elisabeth.esbjorner@gmail.com, 070-3628153

När vi pratar om vår tro så pratar vi också om våra liv. Och det oberoende om vi har en kristen tro eller en annan tro. Det finns mycket i varje människas inre som talar för att det finns en Gud som vi behöver – men alla har inte kommit fram till denna förståelse än. Vi, som är kristna, vill gärna dela med oss av vad vi fått och hur det påverkar våra liv.

Är du nyfiken? Vill du veta mera?

I så fall kan en Alphakurs vara lämplig för dig.
I en Alphakurs delar vi en enklare måltidsgemenskap, får ta del av undervisning och samtalar.
Man kan säga att det är en grundkurs i kristen tro. Men eftersom det handlar om livet och dess mening är den lämplig för alla som vill fundera och reflektera över detta, oavsett tro och kunskapsbakgrund.

Det finns information om Alpha på Internet t ex

Välkommen!
Elisabeth Esbjörner, Martin Lindé, Tomas Olsson

= = = = = = =