29 augusti, 2016

Kalender

okt
1
lör
Gemenskap
okt 1 kl. 18:00 – 20:00

Vi möts vid Vasakyrkan och åker för att bowla tillsammans, barn unga och äldre.
För barnen kostar bowlingen ingenting men föräldrarna och vuxna kan få vara med och bowla för ett självkostnadspris.
Sedan kommer vi tillbaka till Vasakyrkan for gemenskap, fika och avslutar med en kvällsandakt.

okt
2
sön
Gudstjänst med nattvard
okt 2 kl. 11:00 – 12:30Martin Lindé, Jan Kenneth Rönning

Basgrupp A.

okt
3
mån
Vasakören övar
okt 3 kl. 18:30 – 19:30
okt
5
ons
Tro & Liv
okt 5 kl. 18:00 – 19:45

Vi läser bibeln tillsammans.

okt
6
tor
Tid för bön
okt 6 kl. 10:00 – 10:30

Bibelläsning, samtal, bön.

Samling kring Ordet
okt 6 kl. 18:00 – 19:30
okt
8
lör
Seminariedag kring ”Församlingen idag”.
okt 8 heldag

Gemensamt för de fem Equmeniakyrkoförsamlingarna i Örebro.

okt
9
sön
Gudstjänst
okt 9 kl. 11:00 – 12:00My Kullsvik och Lekebergskyrkans gospelkör,
Rajan G Mall.

Basgrupp B.

okt
12
ons
Tro & Liv
okt 12 kl. 18:00 – 19:45

Vi läser bibeln tillsammans.

okt
13
tor
Tid för bön
okt 13 kl. 10:00 – 10:30

Bibelläsning, samtal, bön.

Samling kring Ordet
okt 13 kl. 18:00 – 19:30
okt
16
sön
Gudstjänst med nattvard
okt 16 kl. 11:00 – 12:30Martin Lindé, Ing-Marie Götmar.
Basgrupp C.

okt
17
mån
Vasakören övar
okt 17 kl. 18:30 – 19:30
okt
19
ons
Tro & Liv
okt 19 kl. 18:00 – 19:45

Vi läser bibeln tillsammans.

okt
20
tor
Tid för bön
okt 20 kl. 10:00 – 10:30

Bibelläsning, samtal, bön.

Samling kring Ordet
okt 20 kl. 18:00 – 19:30
okt
23
sön
Gudstjänst för stora och små
okt 23 kl. 11:00 – 12:30Martin Lindé, Rajan G Mall, Jan Kenneth Rönning, Vasakören.
Kyrklunch.
Basgrupp D.

okt
26
ons
Tro & Liv
okt 26 kl. 18:00 – 19:45

Vi läser bibeln tillsammans.

okt
27
tor
Tid för bön
okt 27 kl. 10:00 – 10:30

Bibelläsning, samtal, bön.

Samling kring Ordet
okt 27 kl. 18:00 – 19:30
okt
30
sön
Gudstjänst med nattvard
okt 30 kl. 11:00 – 12:30Martin Lindé, Ing-Mari Gustafsson.
Basgrupp E.

Prayer Meeting i Hindi/Urdu och Punjabi
okt 30 kl. 15:00 – 18:00

Vi åkallar Herren Jesus mäktiga närvaro som har makt och kraft att välsigna oss. Vi ber för varandra och andra. Det kommer även möjlighet att få enskilt bön för var och en som vill ha det.
Efter Prayer Meeting kommer vi att dela Herrens måltid: Lords Supper: vi äter mat tillsammans.
Välkomna!

nov
2
ons
Tro & Liv
nov 2 kl. 18:00 – 19:45

Vi läser bibeln tillsammans.

nov
3
tor
Tid för bön
nov 3 kl. 10:00 – 10:30

Bibelläsning, samtal, bön.

Samling kring Ordet
nov 3 kl. 18:00 – 19:30
nov
9
ons
Tro & Liv
nov 9 kl. 18:00 – 19:45

Vi läser bibeln tillsammans.

nov
10
tor
Tid för bön
nov 10 kl. 10:00 – 10:30

Bibelläsning, samtal, bön.

Samling kring Ordet
nov 10 kl. 18:00 – 19:30
nov
14
mån
Vasakören övar
nov 14 kl. 18:30 – 19:30
nov
16
ons
Tro & Liv
nov 16 kl. 18:00 – 19:45

Vi läser bibeln tillsammans.