29 augusti, 2016

Kontakt

Pastorer

Församlingens pastorer träffas för samtal i tros- och livsfrågor samt själavård efter överenskommelse. Pastor har lagligt stadgad tystnadsplikt och tystnadsrätt.

Församlingsföreståndare
Martin Lindé
Tel: 019 – 611 98 31
Mobil: 070 – 26 10 423
martin@vasakyrkan.se

Vice församlingsföreståndare
Rajan G. Mall
070 – 373 13 83
rajan.gandamall@gmail.com

Expeditionen

Expeditionstid onsdag: 10:00-12:00
019-611 98 30

Vasakyrkan
Vasagatan 6-8
70354 Örebro

Förtroendevalda:

Församlingens och styrelsens ordförande
Per Klasson
ordforande@vasakyrkan.se
070-875 36 46

Musiker (25%)

Jan Kenneth Rönning
vasa@jankenneth.com
072-179 85 15