29 augusti, 2016

Om

Equmeniakyrkan Vasa är en del av Equmeniakyrkan, och finns i Örebro sedan år 1860.

Målsättning

Församlingens vision är att bjuda in människor till att lära känna Jesus Kristus, tro på honom, och leva som hans lärjungar. Denna inbjudan förmedlas genom förkunnelse av evangelium i ord och handling och uttrycks i former som är aktuella för varje tid.

Medlemskap

Församlingen inbjuder som medlem var och en som uttrycker viljan att bekänna Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare.

Dop

Dopet till Kristus är en Guds gåva som tas emot i tro. Församlingen erbjuder med sin öppenhet för Guds handlande i olika doptraditioner såväl dop av barn som dop på grund av personlig bekännelse. Församlingen vill hjälpa människor att förnya det egna dopets gåva och löfte samt leva av sin tro.

Barnvälsignelse

Barn välsignas i församlingen på föräldrarnas önskan. Det sker under bön och förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom dop och bli medlem i församlingen.

Nattvard

Nattvarden är en gemenskapens måltid öppen för alla som söker gemenskap med Jesus Kristus. Tidens och rummets gränser bryts igenom likaså gränsen mellan människor. Nattvarden kallar oss att dela brödet i världen och bära budskapet om försoningen vidare. Den är en glädjefylld gemenskap, ett tecken på framtid och hopp.

Vigsel

Att finnas med i människors högtider av glädje är en viktig del av församlingens uppgift. Den erbjuder vigselgudstjänst för människor som vill gå in i äktenskapet. Utformningen av gudstjänsten sker i samverkan mellan pastor och brudpar. Pastor äger behörighet att förrätta laglig vigsel. En sådan kan ske även om ingen av kontrahenterna tillhör församlingen.

Begravningsgudstjänst

Vid livets slut finns också församlingen med för att erbjuda den tjänst som då efterfrågas. Begravningsgudstjänsten utformas tillsammans med anhöriga i enlighet med deras önskan.

Konfirmationsundervisning

På gränsen till vuxenlivet söker den unga människan redskap att orientera sig i det liv som väntar. Inför denna övergång i livet erbjuder församlingen undervisning i kristen tro och om värden som varar, upplevelser av lek och allvar samt möten med människor i olika åldrar.

Ekonomi

Församlingens verksamhet finansieras helt genom frivilliga gåvor och genom inkomster av verksamhet. Vi uppmuntrar till anslutning till kyrkoavgiften eller till gåva via autogiro. Gåvor kan också ges i samband med gudstjänster och via plusgiro eller bankgiro.