1 april, 2020

Predikningar

Här ligger predikningar från oss. Klicka på den rad du vill se och höra!

_________________________________________________________________________________________________________

Gudstjänst 211024 med Pastor Rajan Ganda Mall
Gudstjänst 211106 med Pastor Rajan Ganda Mall
Gudstjänst 211205 med Pastor Rajan Ganda Mall
Gudstjänst 220109 med S-O Jernberg & Mats Backlund
Gudstjänst 220206 med Pastor Rajan Ganda Mall
Gudstjänst 220306 med Pastor Rajan Ganda Mall

_________________________________________________________________________________________________________