6 september, 2016

RPG

Varannan Tisdag kl 14:00 – Kafé Vasa

RPG betyder Riksförbundet pensionärsgemenskap. Vasakyrkans RPG inbjuder varannan tisdag kl. 14 till olika program i det som vi kallar Kafé Vasa. Ibland får vi besök av olika gäster som har något intressant att tala om och vid andra tillfällen är det våra egna medlemmar som ansvarar för programmet. Viktigt för vårt RPG är att skapa mötesplatser för gemenskap.

Våra samlingar är öppna för alla som vill besöka oss. Men det bör nämnas att ju flera formella medlemmar RPG har sett i ett riksperspektiv, desto bättre kan vi hävda oss och våra intressen t.ex. när regeringen kallar till överläggningar.

Så välkommen till våra träffar och välkommen att bli medlem, om du inte redan är det!
Vi samverkar med Studieförbundet Bilda.

Sven-Olov Jernberg,
pastor, ordförande RPG Vasakyrkan


Program hösten 2018
på Kafé Vasa varannan tisdag kl 14.00

— September —

4 Visor som roar och oroar. Åke Jansson, Norrköping, sjunger och berättar.

18 Bara ljuset kan besegra mörkret. Martin Lindé berättar om Sebastian Stakset.

— Oktober —

2 En glad trubadur Håkan Isacson spelar och sjunger.

16 ”Ett barfotabarn i livet” Ett program om Nils Ferlin av och med Nils Holmberg.

30 Kungen av Mora och vilden från Lima Sven-Olov Jernberg berättar om två stora idrottsprofiler.

— November —

13 Artur Erikson – sångarpastorn och förkunnaren Erik Ström, sång och Stig Andersson, flygel.

27 Kungarnas plats i Rajasthan, Indien Rajan G Mall berättar och visar bilder.

— December —

11 Terminsavslutning med grötfest Vi serverar julgröt och skinksmörgås samt kaffe, lussekatt och pepparkaka.
Sven-Olov Jernberg m fl.