6 september, 2016

RPG

Varannan Tisdag kl 14:00 – Kafé Vasa

RPG betyder Riksförbundet pensionärsgemenskap. Vasakyrkans RPG inbjuder varannan tisdag kl. 14 till olika program i det som vi kallar Kafé Vasa. Ibland får vi besök av olika gäster som har något intressant att tala om och vid andra tillfällen är det våra egna medlemmar som ansvarar för programmet. Viktigt för vårt RPG är att skapa mötesplatser för gemenskap.

Våra samlingar är öppna för alla som vill besöka oss. Men det bör nämnas att ju flera formella medlemmar RPG har sett i ett riksperspektiv, desto bättre kan vi hävda oss och våra intressen t.ex. när regeringen kallar till överläggningar.

Så välkommen till våra träffar och välkommen att bli medlem, om du inte redan är det!
Vi samverkar med Studieförbundet Bilda.

Sven-Olov Jernberg,
pastor, ordförande RPG Vasakyrkan


Program våren 2020
på Kafé Vasa varannan tisdag kl 14.00

— Januari —

28 Gammalt och nytt
Håkan Isacsson sjunger och spelar och så har vi föreningens årsmöte.

— Februari —

11 Ecuador – mitt andra hemland
Petter Hermansson visar bilder och berättar om landet där han växte upp och arbetar idag.

25 Kristus i Indien sedan 1900 år
En föreläsning av Rajan G Mall.

— Mars —

10 Tonernas oändlighet
Ett program av och med musikprofessor Olov Olofsson, Upplands Väsby.
Hagakyrkans RPG är inbjudna denna gång.

24 Miljö- och klimatkris i bibelns och allmänhetens ljus
En föreläsning av Sven-Olov Jernberg.

— April —

7 Ingen annan Gud har sår
Samtal och tankar kring Stilla veckan. Rajan G Mall och Sven-Olov Jernberg.

21 Poesi och skönlitteratur – ett slags religiösa frizoner
Ett sångprogram med Erik Ström och Stig Andersson vid flygeln.

— Maj —

5 Luthers katekes och dess påverkan idag
Martin Lindé delar tankar och funderingar.

19 Vår vackra natur – året runt
Stig Hallmén kåserar och visar sitt naturbildspel med musik.

— Juni —

2 Älskade psalmer och sånger
Ett sång- och musikprogram med Mats Backlund
med reflektioner av Sven-Olov Jernberg.