2 november, 2016

Verksamhet i kyrkans lokaler

Församlingens hus, kyrkan, kan användas av många. 

Kyrkolokalen Vasakyrkan används av församlingen Equmeniakyrkan Vasa men där finns också utrymme för andra.

Församlingen Mötesplatsen firar gudstjänst varje söndag kl 15, har söndagsskola i husets olika lokaler (tre klasser) och samlas till måltidsgemenskap i Vasasalen efteråt.

Anonyma narkomaner, NA, och flera andra självhjälpsgrupper samlas flera gånger i veckan i våra lokaler.

Equmeniakyrkans Region Svealand har kontorsutrymme på vår expeditionsvåning.

Dessutom hyr vi ut lokaler till diverse organisationer och föreningar i den mån det finns plats och våra medlemmar kan finnas till hands för att visa till rätta och erbjuda servering.

I en del av huset finns bostäder med rum för 4 studenter/unga.