2 november, 2016

Verksamhet i kyrkans lokaler

Församlingens hus, kyrkan, kan användas av många. 

Kyrkolokalen Vasakyrkan används av församlingen Equmeniakyrkan Vasa men där finns också utrymme för andra.

Equmeniakyrkans Region Svealand har kontorsutrymme på vår expeditionsvåning.

Dessutom hyr vi ut lokaler till diverse organisationer och föreningar i den mån det finns plats.

I en del av huset finns bostäder med rum för 4 studenter/unga.

Planering för ombyggnad av kyrkans lokaler pågår.